Chose language(country)

Mali rečnik

(irritatio, lat. irritatio = iritacija) iritacija, draženje, nadraživanje. 

(irritantia, lat. irrito = iritirati) supstance koje deluju nadražajno na kožu i sluznice, u zavisnosti od koncentracije i vremena delovanja uzrokuju veće ili manje crvenilo ili plikove.