Chose language(country)

Mali rečnik

 (grč. μακρος = velik + lat. moles = masa) molekul kome je molekularna masa veća od oko 10.000, kao i agregati takvih molekula.
Karboksilna grupa vezana na alkilni lanac; može biti kratkolančana s manje od 7 ugljenikovih atoma, srednjolančana i dugolančana s 11-26 ugljenikovih atoma.
(grč. μικρος = malen) sin.: oligoelementi, elementi u tragovima; hemijski element potreban biljkama, životinjama i ljudima u sasvim malim količinama. Njihov nedostatak u hrani i tlu uzrokuje mnoge bolesti To su jod, bor, mangan, bakar, cink, kobalt, fluor, molibden, selen, i dr.  

(grč. μικρος = malen + lat. moles = masa) molekula kojoj je molekularna masa manja od oko 10.000, te agregati takvih molekula.

Sujedica, komedon (comedo, lat comedo = onaj koji se hrani) produkt nastao od loja i oljuštenih epitelnih ćelija, zatvara izvodne kanale lojnih žlezda.