Chose language(country)

Mali rečnik

Nejonizujući tip zračenja talasnih dužina 10-400 nm, među kojima su naručito opasni zraci talasnih dužina 280-320 nm. Izloženost može biti povezana sa štetnim dejstvima (oštećenje).
(inflamatio, lat. inflamatio = potpaljivanje) složene reakcije organizma na štetne (mehaničke, fizičke, hemijske, biološke) stimulanse, uglavnom odražene promenama u krvnim žilama i vezivnom tkivu, sa ciljem da se štetni sastojak neutrališe, a tkivo obnovi.