Chose language(country)

Šta je melanin?

Melanin je autohtoni pigment kože što znači da se stvara u koži.

Boja pigmenta može biti žuta, smeđa ili crna, što zavisi od rase. Funkcija melanina je zaštitna, a to se vidi po njegovom smeštaju u ćelijama živog epidermisa, gde se nakuplja iznad jezgra i tako ih štiti od zračenja. Dve su vrste melaninske pigmentacije.
• konstitucijska boja kože (pigmentacija koja je genetski određena i nastaje bez uticaja sunca)
• indukovana boja kože koja nastaje nakon izlaganja suncu ili veštačkom UV-zračenju, Rtg-zračenju, hormonalnom stimulacijom ili nakon preležalih upalnih procesa kože.